Kolejny semestr programu SMOK zakończony

Kolejny semestr Smok-a zakończył się właśnie w szkole SP 30 Olsztyn.Klasy I-III,IV i V trenowały w tym okrojonym semestrze z powodu Pandemii pod okiem trenerów D.Gloda i A.Chechłowskiego.
Zapraszamy od września na kolejną zabawę z koszykówką.