Lokalizacja sali

Sala gimnastyczna LO III
Olsztyn, ul. Szewczenki 4

Sala gimnastyczna SP 6
Olsztyn, ul. Gdyńska 17