Zawieszenie treningów w związku z wirusem COVID-19

W związku epidemią koronawirusa i zawieszeniem rozgrywek ligowych, wszystkie treningi drużyn zostają odwołane na czas nieokreślony.

Ewentualne dalsze informacje zostaną podane na tej stronie, w razie pytań prosimy o kontakt z trenerami.

Egzaminy sprawnościowe do klas sportowych zostają wstępnie przełożone na 23. maja.